شعار ما در تولید و پیاده سازی نرم افزار سرعت مطلوب، حداکثر کارائی، حداقل هزینه، کیفیت بالا می باشد.
واحد تولید نرم افزار یکی از مهمترین بخشهای شرکت و عمده فعالیت شرکت را تشکیل میدهد یکی از مهمترین اهدافی که شرکت از بدو تاسیس دنبال نموده است طراحی و تولید نرم افزارهای سفارش مشتری و تولید سیستم های نرم افزاری بوده است که بصورت پکیج های نرم افزاری تخصصی قابل عرضه به بازار هدف تولید شده است .
این واحد با بهره گیری از چندین تیم تخصصی و با بکاربردن آخرین استانداردهای تولید و پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری تا کنون سعی کرده است رضایت مشتریان خود را جلب نموده و به عنوان یکی از موفق ترین شرکتهای نرم افزاری منطقه محسوب شود. اکثر مشتریان این واحد از ادارات و سازمانهای دولتی بوده و تا بحال نرم افزارهای متعددی را در عرصه ملی ارائه نموده است. اهم فعالیتهای این واحد عبارتند از :

  • برنامه ریزی استراتژیک و مهندسی مجدد
  • مشاوره و ارائه راهکار
  • عرضه و بومی سازی محصولات نرم افزاری
  • ولید و یکپارچه سازی نرم افزارهای کاربردی
  • مدیریت و راهبری پروژه
  • نظارت و کنترل پروژه
  • گسترش و راه اندازی محصولات نرم افزاری
  • پشتیبانی و نگهداری محصولات نرم افزاری
  • تحقیق و توسعه نرم افزار

 

 

portal1